Innmelding

Ønsker du å bli medlem?

Medlemskap i Gammelbilens Venner koster kr 400,- pr.år. Familiemedlemskap koster  kr 50,-       (Dette gjelder familiemedlemmer som har samme adresse som hovedmedlem) Ungdomsmedlemskap (under 30 år) koster kr 200,-

Trykk på denne linken og du kommer til innmeldingskjema.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScucVqPpE5z6t02o_eC9zEbm-bvNgvhGmSi7bKFYK9tcZNWhg/viewform